Martin Holmer

Martin HolmerORDFÖRANDE
Martin Holmer, överläkare

Operations- och intensivvårdskliniken,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping.
Utvecklingsledare, Delprogramägare FVM/3R Programmet,
Hälso- och Sjukvårdsavdelningen/HSA/e-Hälsoenheten,
Västra Götalandsregionen.
Tel: 036-32 29 75, mobil: 0723-86 67 87
E-post: martin.holmer@rjl.se

Uppvuxen i Lund. Läkarutbildning på samma ort. AT- och ST-utbildning i Jönköping. Specialist sedan 1998. Främst sysslat med anestesi inom den tyngre inneliggande kirurgin på länssjukhus. Tidigare verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken, länssjukhuset Ryhov i Jönköping under åren 2005–2013. Numera brett kliniskt verksam utan särskilt fördjupningsområde. Intresserad av lednings-, utvecklings-, kvalitets- och säkerhetsfrågor. Varit med och startat delföreningen för operationsledning inom SFAI, ordförande där under flera år. IT-stöd för vården ligger mig också varmt om hjärtat. Arbetat med upphandling och projektledning för införande av bland annat övervakningsutrustning, anestesiarbetsstationer och kliniskt informationssystem (KIS/PDMS). Arbetar för närvarande halvtid kliniskt i Jönköping och halvtid i VGR inom ramen för 3R/FVM, de tre stora regionernas gemensamma program för ett nytt vårdinformationssystem (IT-stöd).