Miklos Lipcsey

VETENSKAPLIG SEKRETERARE
Miklos Lipcsey, överläkare, docent
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård,
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 96 60
E-post: miklos.lipcsey@akademiska.se

Läkarexamen vid Uppsala universitet. Disputerade på experimentell sepsis 2006 vid samma fakultet. Specialist 2007. Arbetat vid som anestesiolog vid leversektionen på King’s College Hospital (London) och som intensivist vid Austin Hospital (Melbourne). SSAI diplom i intensivvård 2014. Tidigare UiS- och SIS-styrelseledamot.