Owain Thomas

Owain ThomasOwain Thomas, specialistläkare,
Barnanestesi och BIVA, SUS Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-17 42 28, mobil: 0709-21 08 32
E-post: owain.thomas@cantab.net

Läst preklinisk medicin vid Jesus College, Cambridge, och T5-11 av Läkarutbildningen i Lund. AT i Karlskrona. ST i Lund/Blekinge/Whangarei, Nya Zeeland 2008–2012. Specialistläkare i Lund sedan januari 2013. Tidigare ordförande för Ung i SFAI. Initiativtagare till BAS-kursen. Forskar på klinisk koagulation. Sammankallande för SFAI:s fortbildningsnätverk.