Owain Thomas

Owain ThomasOwain Thomas, skattmästare
BÖL, Barnanestesi och BIVA, SUS Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-17 42 28
E-post: owain.thomas@cantab.net

Läst preklinisk medicin vid Jesus College, Cambridge, och T5-11 av Läkarutbildningen i Lund. AT i Karlskrona. ST i Lund/Blekinge/Whangarei, Nya Zeeland 2008–2012. Disputerad inom klinisk hemostas 2016. SSAI Pediatrik 2017-19. Tidigare ordförande för Ung i SFAI (nuvarande SYA). Initiativtagare till BAS-kursen/TAASK Masterclass.