SFAI:s delförening för etik under uppstart

SFAI

Uppstartsarbetet med SFAI:s delförening för etik pågår för fullt – välkommen att delta!

Vi söker Dig med intresse för etiska frågor inom SFAI! Vill Du vara aktiv i styrelsen, arbeta med någon specifik fråga, eller enbart bli medlem i delföreningen – hör av Dig!

Eva Hannerz Schmitdke eva.schmidtke@akademiska.se
Karolina Persson karolina.x.persson@skane.se

Etiska frågor utgör många gånger kärnan i vår specialitets verksamhet. Inte sällan är det dessa frågor som ger upphov till de mest intensiva diskussionerna i fikarummet, eller gnager i bakhuvudet när vi gått av en lång jour. Detta har om möjligt blivit än mer tydligt i samband med Covid 19-pandemin där etik och inte minst prioriterings- och rättvisefrågor fått stort utrymme i medier och offentlig debatt. Som tidigare annonserats är nu därför en delförening för etikfrågor inom SFAI under uppstart.

Föreningen kommer att hålla ett konstituerande möte i samband med SFAI-/AnIva-veckan i Örebro i september. På mötet, som äger rum torsdag 23/9 kl 17:05 (sic!), kommer styrelse att väljas och de mest angelägna arbetsområdena för det kommande året att slås fast. Mötet, där Torsten Gordh jr är inledningstalare, är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med etikintresserade kollegor från hela landet. För dem som inte kan närvara på plats i Örebro kommer möjlighet finnas att delta digitalt.

Nu söker vi Dig som vill delta i delföreningens arbete. Många SFAI-medlemmar har redan anmält intresse, men vi vill gärna bli ännu fler. Är Du eller någon Du känner intresserad av att vara aktiv i styrelsen, arbeta med någon specifik fråga, eller bara bli medlem i delföreningen så ta kontakt med oss! (Obs – De som redan anmält önskan om medlemskap via mail eller sfai.se kommer automatiskt bli medlemmar i delföreningen 2021/2022.)