SFAIs Forskningsforum 2018

SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) inbjuder till  SFAI:s Forskningsforum 2018 1-2 februari i Linköping.

Tanken med arrangemanget är att handledare och doktorander inom svensk anestesiologi och intensivvård ska ges möjlighet att presentera och tillsammans diskutera tidiga resultat från eller grundläggande planer för vetenskapliga projekt i olika utvecklingsstadier – utan konkurrens från andra aktiviteter och med väl tilltagen tid för återkoppling i direkt anslutning till varje presentation.

Sedan flera år föregås forskningsforum av ett öppet vårmöte i delföreningen. Denna gång ligger vårmötet onsdagen den 30 jan 10.00-18.00 med gemensam middag på kvällen.

Länk till inbjudan