SFAI’s fortbildningsföreläsningar

Målet är att skapa en sammanställning föredrag inriktade till svenska specialister inom anestesi och intensivvård. Föreläsningarna ska täcka det som SFAI’s delföreningar anser är viktigast att allmänna specialister inom vår specialitet, ska känna till för att hålla sig à jour.

Föredragen kan bestå av grundläggande teori t ex hur ’nya’ antikoagulantia fungerar, kliniska rön t ex hur olika tillstånd ska behandlas, eller åtminstone delvis organisatoriska t ex hur MEOWS kan implementeras och användas.

Föreläsningarna hålls årligen som en ’förkurs’ till SFAI (/SSAI) mötet och förhoppningen är att denna kurs är av stort fortbildningsvärde. Föreläsningarna spelas även in och görs tillgängliga på sfai.se så at medlemmar kan titta på filmerna när det passar, t ex under ett lugnt jourpass eller på klinikmöte när inget annat har planerats in. Logga in via sfai.se/medlem , följ därefter länken till fortbildningsföreläsningarna.

Planen när fortbildningsprogrammet påbörjades år 2016, var att varje delförening skulle skapa ett ’treårs program’ så att varje föreläsning skulle uppdateras och göras om var tredje år. Tittar man som specialist på samtliga föreläsningar får man en någorlunda heltäckande uppdatering under varje treårsperiod.

Planen är även att skapa en teoretisk tenta som kan användas för att visa att han har tittat på föreläsningarna som ett fortbildningsmoment. Detta har dock inte förverkligats ännu.

 

Föreläsningarna som filmats under SSAI-mötet 2017 kommer att publiceras här på hemsidan så snart de är redigerade och klara.

Mer information och detaljer hittas i huvudmenyn under UTBILDNING/FORTBILDNING > FORTBILDNING > Fortbildningsförelsäningar