SFAIs Pedagogiska pris 2019 tilldelas Anne-Gro Egeberg

SFAIs Pedagogiska pris har delats ut för första gången under SFAI-veckan i Göteborg! Det tilldelades Anne-Gro Egeberg, överläkare och läkarchef vid Örebro Universitetssjukhus. Anne-Gro har som AT-och ST-studierektor i Örebro, ordförande i KVAST och SPUR-inspektör varit drivande för att skapa den moderna målinriktade specialistutbildning inom anestesi och intensivvård som utvecklats under de senaste två decennierna. Som konkreta exempel på Anne-Gros insatser kan nämnas framtagandet av den första moderna Utbildningsboken med tydliga delmål och verktyg för bedömningar och återkoppling, hon har också varit kursledare för en mycket uppskattad handledarutbildning under ett tiotal år.
 
Grattis Anne-Gro och tack för din insats!