SFAI:s stipendier 2017 – Dags att söka

För att stimulera forsknings och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

SFAIs har två stipendier som kan sökas för forsknings- eller utvecklingsprojekt som kommer att genomföras med start under perioden 2017/2018. Stipendierna är personliga och måste hämtas personligen vid SFAI veckan/SSAI kongressen i Malmö den 6-8 september.

1/ Industrisponsrad stipendium på 50000 kr är donerad av CSL Behring öppen för alla SSAI medlemmar.

2/ Industrisponsrad stipendium på 25000 kr är donerad av Abbvie öppen för alla SFAI medlemmar.

Skicka din stipendieansökan till SFAIs kansli@sfai.se senast den 17/4.

Stipendieansökan ska beskriva projektet, projektorganisationen samt tidsplan på högst 300 ord och skrivs på engelska.

Miklos Lipcsey

Vetenskaplig sekreterare