SFAI:s styrelse inför bakjoursackreditering

Vid styrelsemötet i Karlstad 150423 beslutade SFAI:s styrelse att införa en bakjoursackreditering (på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening).

När nedanstående kriterier är fyllda kommer ett diplom att delas ut vid SFAI-veckan.

  • Medlemskap i SFAI
  • ATLS / European Trauma Course eller motsvarande
  • A-HLR
  • Minst 5 års tjänstgöring som specialist i Anestesi och Intensivvård
  • Bakjourskurser ≥ 10-12 kursdagar – t.ex. Bakjourskurs 1. & 2.  (v.41 & v.47  i Göteborg)
  • Intyg från verksamhetschef om lämplighet att gå bakjour vid aktuell klinik
  • Kvalitetsarbete/Forskningsprojekt/PM