SFAIs uppförandekod

SFAI följer de högsta etiska normerna och har en nolltolerans för alla typer av trakasserier även sexuella trakasserier.

SFAIs styrelse har angivit dessa etiska normer i SFAIs uppförandekod.

Rapportering av överträdelser eller misstänkt kränkning enligt denna uppförandekod i samband med SFAI aktiviteter är nu möjligt via SFAIs hemsida. Vi hoppas att den kommer att användas för att säkerställa att kontakt med SFAI är en säker och trevlig upplevelse.

SFAIs uppförandekod

  • SFAI-medlemmar förväntas upprätthålla en hög standard för personligt beteende och att behandla medlemmar och andra medmänniskor med respekt.
  • SFAI har en nolltolerans för alla typer av trakasserier, även sexuella trakasserier.
  • SFAI accepterar inte någon form av diskriminering, vare sig den bygger på kön, ålder, sexuell läggning, ras, etnicitet eller religion.
  • SFAI accepterar inte mobbning, skrämmande eller kränkande beteende mot eller bland sina medlemmar.
  • Eventuella trakasserier, diskriminering eller annan försummelse, ska rapporteras till SFAI omedelbart..

 

Om du har stött på eller misstänkt en kränkning enligt uppförandekoden i samband med SFAI aktiviteter, uppmanar vi dig att rapportera det till SFAI. SFAI kommer att reagera på varje rapport med högsta prioritet och kommer att stödja dem som lämnar in rapporten och offren som har upplevt oönskade beteenden.

Annette Nyberg
Mobil: 070-641 40 55annette.nyberg@vgregion.se
Johan Thunberg
Mobil: 072 – 715 38 57johan.thunberg@regionvasterbotten.se

 

Rapportera anonymt

Du kan även skicka in din rapport helt anonymt genom att använda formuläret nedan.

[torro_form id=”7448″]