SLS etikpris: Hippokratespriset och Claerence Blomquist-medaljen 2023

Känner du en läkare som inspirerar kollegor och studenter med sitt etikarbete?

Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och delas ut sedan 2003. Priset belönar och uppmärksammar etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet. Priset delas ut årligen och går vartannat år till en kvinna eller man, i år en man.

Välkommen att nominera honom till Hippokratespriset 2023 genom att mejla namn och kontaktuppgifter, dina egna och på den som nomineras samt kontaktuppgifter på en eller två referenser till priser@sls.se senast den 15 maj 2023.