SLS : Välkommen att föreslå mottagare av 2017 års priser

Tack vare generösa donationer genom åren har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna dela ut priser och medaljer som belöning och uppmuntran till forskare som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar.
Vi hoppas att du tar dig tid att nominera en eller flera mottagare till något av årets priser, en kollega eller medarbetare som utmärkt sig genom åren. Det går också bra att skicka in ett tävlingsbidrag från den egna forskningsgruppen till någon av de fonder som belönar opublicerade artiklar (Alvarengas pris).

Välkommen med förslag om prismottagare senast den 1 mars 2017 till

SLS Annie Melin, Box 738, 101 35 Stockholm, annie.melin@sls.se

I år delar Läkaresällskapet ut följande priser:
· Jubileumspriset, 150.000 kr, som belönar värdefulla, ”av svenska medborgare, författade

skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

· Alvarengas pris, 50.000 kr, belönar värdefulla ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

· Ellis och Ivar Janzons pris, 70.000 kr, belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.

Lennmalms pris och medalj i silver, 25.000 kr. Priset har till ändamål att främja yngre forskares arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

· Schlasbergs pris, 10.000 kr, belönar ”förtjänstfulla arbeten inom dermatologin och venereologiens område”.

Mer information om priserna och tidigare pristagare finns på SLS hemsida www.sls.se

Vänliga hälsningar

 

 

 

Stefan Lindgren
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet

 

Särskilda sakkunniga utser pristagare till:

· Bengt I Lindskogs språkpris, 30.000 kr, för goda insatser inom medicinsk språkvård. Mottagare föreslås av SLS sektion för medicinsk språkvård.

· David Ingvars pris, 10.000 kr, för goda insatser inom klinisk neurovetenskap. Mottagare föreslås av sektionerna för Neurologi, Klinisk neurofysiologi, Neurokirurgi och Psykiatri.

· Erna Ebelings pris, 30.000 kr, som främjar forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Mottagaren föreslås av Sektionen för medicinsk teknik och fysik.

· Hambergers pris, 25.000 kr. Priset belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi. Pristagaren utses av en kommitté som består av ledamöter från sektionen för otorhinolaryngologi samt chefredaktören för Acta Otolaryngologica.

· Hippokratespriset, 10.000 kr. Priset i medicinsk etik i klinisk verksamhet utses av Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.