Socialstyrelsen avropar kurser för kursåret 2021

Socialstyrelsen planerar att avropa SK-kurser för kursåret 2021, i vecka 7.  Sista svarsdatum för samtliga kursområden planeras läggas i vecka 14.

En lista på vilka kursområden som annonseras, och övrig information, kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida i samband med avropsperioden.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/utbildning/sk-kurser/upphandling-av-sk-kurser/