Socialstyrelsen informerar om urvalsprinciper och upphandling av SK-kurser

Socialstyrelsen har nu tagit fram  urvalsprinciper inför kommande upphandlingar av SK-kurser, utifrån var statens medel kan göra mest nytta. Synpunkter har inhämtats från profession, huvudmän, kursgivare och kursleverantörer. Socialstyrelsen vill tacka alla er som bidragit i detta arbete. Urvalsprinciperna kommer att ligga till grund för kommande upphandlingar av SK-kurser, med start inför kursåret 2019.

Läs mer om Socialstyrelsens urvalsprinciper här: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/Sidor/urvalsprinciper.aspx

Inför upphandlingen av SK-kurser för kursåret 2019, planerar Socialstyrelsen vissa förändringar av upphandlingsförfarandet i syfte att förenkla och underlätta administrationen och planeringen för kursleverantörer och kursgivare. Förändringen består i att Socialstyrelsen kommer att upphandla SK-kursleverantörer separat, för att vid ett senare tillfälle avropa kurser från tecknade ramavtal. Upphandlingen av leverantörer är planerad till hösten 2017.

För dig som är intresserad av att vara leverantör av SK-kurs inför kommande kursår, är det viktigt att du tar del av informationen om upphandlingsförfarandet på vår webbsida.

Läs mer om Socialstyrelsens upphandlingsförfarande gällande SK-kurser här: http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/upphandling-sk-kurser