SPOVs rekommendationer för postoperativ vård

SPOV har skrivit rekommendationer för postoperativ vård, som nu har publicerats i riktlinjeträdet. ”Rekommendationer för postoperativ vård” skapar en nationellt gemensam referensram att använda i utvecklingen av den lokala postoperativa vården. Den beskriver viktiga förutsättningar, organisation, teknisk infrastruktur, arbetssätt och kompetens för en ändamålsenlig och säker postoperativ vård. Rekommendationerna är de första specifikt för postoperativ vård i Sverige.
SFAIs styrelse tackar för rekommendationerna, som kommer att ge god vägledning för den postoperativa vården.