Survey on platelet transfusions in the ICU

Vi är svenska representanter för en stor multinationell enkätundersökning med syfte att undersöka klinisk praxis avseende transfusioner med fokus på trombocyttransfusioner till kritiskt sjuka patienter. Det finns mycket kunskapsluckor inom området. Se forskningsprotokoll nedan.

Det vore fantastiskt om Du kan bidra genom att fylla i enkäten (ca. 10 minuter) som riktar sig till alla som någon gång jobbat med intensivvård (även yngsta ST-kollegan).  Incitamentet att fylla i enkäten kan vara att man förutom att bidra till det vetenskapliga kunskapsläget också får anledning till reflektion över kliniska rutiner.

Här är länken till enkäten: https://www.onlineundersoegelse.dk/s/rxa4jm3

Tack på förhand!

Thomas Kander, överläkare, docent. Skånes universitetssjukhus, Lund
Fredrik Sjövall, överläkare, docent. Skånes universitetssjukhus, Malmö

Bifogade filer