Svenska Hjärtförbundet – Resestipendium 150.000 kr

Svenska Hjärtförbundet utlyser härmed resestipendium för kardiovaskulär forskning. Stipendium kan endast sökas av forskare som är medlem i någon av de föreningar, se nedan, som arrangerar Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Stipendium kan fördelas till en eller flera sökande. Ansökan för längre postdoc vistelse vid utländskt universitet prioriteras.
Klicka här för mer detaljer och ansökan på Malmö Kongressbyrå

Svenska Hjärtförbundet med dess medlemmar:
Svenska Kardiologföreningen
Svensk förening för Klinisk Fysiologi
Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård
Svensk förening för Thoraxradiologi
Svensk förening för Thoraxkirurgi

Samt medarrangerande föreningar:
Svensk Barnkardiologisk förening
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Svensk förening för Diabetologi
Vårdprofessioner inom Cardiologi