Symposium Säker Bukkirurgi 2016

Projektet Säker Bukkirurgi

Sedan starten hösten 2011 och fram till våren 2015 har 44 av landets kirurgikliniker deltagit i projektet och över 100 personer har medverkat som externa revisorer. Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskador och komplikationer i samband med  bukkirurgi. På symposiet redovisas vilka lärdomar och resultat som har uppnåtts samt hur fortsättningen av projektet ska utformas.

Mer information och anmälan