Tillgång till SAFT-utbildningar för SFAI-medlemmar

SAFT (Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar) inspelade filmer från återkommande utbildningsdagar finns nu tillgängliga för samtliga SFAI-medlemmar genom medlemsinloggning på hemsidan!

Därtill är anmälan till höstens SAFT dagar på plats eller på länk är öppen. Du hittar båda funktionerna på www.sfai.se/SAFT.

Höstens teman är: 10 oktober Sedering samt 12 november Luftvägshantering. Varmt välkommen med ditt deltagande!