traumarummet.se

Ansvarig utgivare för hemsidan är Niklas Jonsson, akutläkare och anestesiolog på Karolinska i Solna. Syftet med sidan är att sprida kunskap om akut omhändertagande vid trauma genom kommentarer och delning av artiklar i ämnet samt delning av inspelade föreläsningar och tutorials.

traumarummet.se