Fortbildningsföreläsningar

Fortbildningsföreläsningar är inspelade föreläsningar à 20-25 minuter, inriktade till “allmänna specialister” inom anestesi och intensivvård och har hållits i Karlstad samt Malmö. De har hittills hållits som en förkurs till SFAI mötet men fr o m i år hålls som ett spår under SFAI veckan, och är därmed öppna för alla som går på SFAI veckan och vill lyssna.

Föreläsningarna spelas in i samband med SFAI veckan. För att kunna se föreläsningarna måste du vara medlem i SFAI. Logga in här: sfai.se/medlem , följ därefter länkarna nedan till fortbildningsföreläsningarna.

Vi behöver en kollega som håller i Fortbildningsföreläsningar! Hör av dig i fall du är intresserad!

Owain Thomas åt SFAIs Styrelse 2018. skattmastare@sfai.se .

 

Fortbildningsföreläsningar 2017 – Malmö

Inspelade föreläsningar 2017

Föreläsningar SSAI Kongress 2017 – Malmö

Inspelades med stöd av SFAI.

SSAI2017

Fortbildningsföreläsningar 2016 – Karlstad

Inspelade föreläsningar 2016


Översikt fortbildningsföreläsningar 2016-2018

SFBaBi: Barnanestesi- och intensivvård

2016: Angela Hansson
Barnluftväg i lugn och ro
Den problematiska barnluftvägen

2017: Peter Fryklund
RSI hos barn – när och hur?

2018 (prel)
Oväntat sjuk bebis – från förlossning till BIVA

SFAne

2016
Malign hypertermi
Anafylaxi

SFAIÖP (ÖNH Anestesi)

2016
Jet ventilation

2017
Luftvägsalgoritm

2018
Larynxpatologi

SIS (Intensivvård)

2016
Sepsis: diagnos och initial handläggning
Sepsis: behandling efter installation på IVA

2017
Massiv GI blödning
Nutrition på IVA

2018 (Prel)
Prognos vid onkologiska och hematologiska sjukdomar
Problem och möjligheter med ProACT

SPOV (Postoperativ)

2016
Postoperativ smärta
Postoperativ illemående

SFRA (Regionalanestesi)

2016
Regionala blockader: övre extremitet
Koagulation och komplikationer vid blockader till övre extremiteten

2017
Regionala blockader till nedre extremitet
Lokalanestetika

2018 (prel)
Centrala blockader
Bålblockader

SFTAI (Thoraxanestesi)

2016
Hemodynamiska mål samt val av vasoaktivamedel till hjärtsjuka patienter.
Nya orala antikoagulantia

2017
Akut kirurgi hos patient med pågående AMI. Hur gör man?
ECMO: när och hur?

2018 (prel)
Hjärtsvikt

SFLPA (Prehospitalt)

2016
Primärt omhändertaga de av skallskador

2017
Transport av kritiskt sjuk patient

2018

SFAIUF (Akademiska delföreningen)

SFNN (Neuroanestesi och neurointensivvård)
Delföreningen vilar.

Donation

2016
Identifikation av donator
Bestämmande av människans död med direkta kriterier

2017
DCD (Donation after Cardiac Death)