SAFT Sydsveriges Anestesiologiska Fortbildningsdagar10 September 2021: inställt pga Region Skånes förlängning av reserestriktioner.

8 October 2021 Toxicology

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN OCH DETALJERAT PROGRAM

Emergencies in Toxicology including:

Toxidromes. Mikael Stenkilsson, Emergency Physician, Lund.
Common and Uncommon Poisoning. Timothy Erickson, Emergency Physician, Toxicologist, Boston.

Swedish Poisoning Panorama

Christin Edmark, GIC

Renal replacement therapy and plasmapheresis in poisoning

Naomi Clyne, Lund.


Efter oktobers SAFT dag kommer SAFT att vara inställt fram till februari 2022. Därefter planerar vi att hålla en SAFT dag den andra fredagen varje månad!


SAFT temadagar

SAFT-dagarna är inriktade till specialistläkare inom anestesi och närliggande specialiteter. Alla är välkomna att anmäla sig. Specialistsjuksköterskor och seniora ST läkare är också mycket välkomna.

SAFT hålls på Domkyrkoforumet i Lund,  450m från Lund C den andra fredagen varje månad, terminstid. Dagarna börjar med fika kl0840-0910, och första föreläsning börjar kl0910. Lunch ingår. Programmen tar slut senast 1630.

Kliniker som abonnerar på platser till specialistläkare, samt deltagare som reser från Danmark, erhåller Öresundsrabatt.

Språk: Svenska eller engelska. I fall det finns föreläsare som inte förstår svenska hålls hela dagen på engelska.

SAFT-days are aimed at specialist physicians in anesthesiology, intensive care and related specialties. Specialist nurses and senior registrars are also welcome.

SAFT days are held on the second Friday each month during term time, at Lund Cathedral’s conference facility, 450m from Lund central station. Each SAFT day begins with coffee and a snack at 0840. Lunch is included and the program finishes at 1630 at the latest.

Departments that subscribe to places, and participants who travel from Denmark, receive an Öresund discount.

Language: Swedish or English. In case there is a lecturer who doesn’t understand Swedish, the whole program is held in English.


Covidinställda SAFT dagar som hålls så snart det går
SAFT days that have been cancelled, to be held ASAP

Epilepsi och stroke  Oktober 2020

Presentation, teaching, mentoring inklusive workshop ledd av Ross Fisher, UK November 2020

Luftvägshantering December 2020

Ultraljudsledda tekniker  Januari 2020

Checklists and CRM Mars 2020

Vård av donator och immunsupprimerad; utvecklingar inom onkologi

LINK TO HANDOUTS from previous SAFT days


Första fem anmälda till varje SAFT dag erhåller en funktionell och stilig sadelskydd*!

*endast en skydd per person och termin

Anmälan / registration

All participants – both faculty and audience – must themselves register so that we know how many people are coming.
Samtliga deltagare – organisatörer, föreläsare och åhörare – måste anmäla sig så att vi vet hur många personer kommer!

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se

Hanna Dahlstedt           Barnanestesi, Lund             Hanna.Dahlstedt@skane.se

Owain Thomas            Ystad            odt@cantab.net

Ola Borgquist               IPV, Lund                         oborgquist@gmail.com

 

Genomgångna SAFT dagar

6 December 2019 Obstetrisk anestesi

10 Januari 2020Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020Regionalanestesi

Bifogade filer