SAFT Sydsveriges Anestesiologiska Fortbildningsdagar


Inspelade SAFT Föreläsningar (kräver att du är inloggad)

Inloggningssida för medlemmar i SFAI – öppnas i ny flik.

Anmälan to SAFT dagar. Registration to SAFT. Click here.

221108: SAFT TAR PAUS IGEN

På grund av låga deltagarantal, samt uppsägning av antal abonnerade platser måste vi efter denna veckas SAFT, ställa in SAFT till dess att vi tagit reda på om och hur vi i vår region kan få till återkommande fortbildningsdagar för specialistläkare (och även sjuksköterskor) inom vår specialitet.

Nuvarande upplägg med prenumerationer på platser har tyvärr inte fungerat, och är ekonomiskt ohållbart då antalet deltagare som kommit till SAFT dagar ibland varit under 10. Chefer och administratörer vill förståeligt nog inte betala prenumerationer för kursplatser som inte utnyttjats. SAFT har hållits inom SFAIs regi och det innebär att vi inte kan gå med förlust.

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan göra SAFT mer attraktiv.

Synpunkter på bl a följande är välkomna:
• Finns intresse från klinikledningarna, för denna typ av fortbilningsupplägg? Vill klinikcheferna anordna detta själva i stället?
• Ska SAFT hellre hållas på annan veckodag än fredag?
• När behöver vi spika program? Hur tidigt kan åhörare tänka sig anmäla sig?
• Vilka tema önskas?
• Hellre hålla SAFT på sjukhuset? (Till bekostnad av kollegialt umgänge utanför sjukhusmiljö, samt troligen även streaming / inspelning, som är tämligen prisvärd och lätt att beställa på AF Borgen).
• Annat?

Vänligen / SAFT Kommitteen


9 December: LNES: Lund Nordic ECMO Sympsium (ersätter SAFT den 11 december)

 


Genomgångna SAFT dagar

LÄNK till filmer, kräver att du är inloggad som medlem i SFAI.

11 November 2022: Akut respiratorisk svikt och ECMO (målgrupp: både kollegor som inte jobbar på ECMO center, och kollegor som gör det!).

14 Oktober 2022 Onkologiska utvecklingar och vård av donatorn

9 September 2022: Bildteknik och procedurer

8 Oktober 2021 Toxikologi

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020 Regionalanestesi

6 December 2019 Obstetrisk anestesi

 

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se

Hanna Dahlstedt           Thoraxanestesi, Lund             Hanna.Dahlstedt@skane.se

Owain Thomas            Thoraxanestesi, Lund            odt@cantab.net

Ola Borgquist               Thoraxanestesi, Lund                        oborgquist@gmail.com