SAFT Sydsveriges Anestesiologiska FortbildningsdagarAnmälan to SAFT dagar. Registration to SAFT days.

9 September: Bildteknik och procedurer

14 Oktober Onkologiska utvecklingar och vård av donatorn

11 November: Akut respiratorisk svikt och ECMO (målgrupp: både kollegor som inte jobbar på ECMO center, och kollegor som gör det!).

 

9 December: LNES: Lund Nordic ECMO Sympsium (ersätter SAFT den 11 december)
Deltagare från prenumerande kliniker betalar SAFT avgift i stället för den normala.

 

16 December: Preliminärt extrainsatt SAFT dag om Katastrofmedicin, i samarbete med IPV Malmö/Lund.
Inväntar bekräftelse. Kontaktperson: Louise.HammerYndigegn@skane.se .

 

About SAFT

SAFT-dagarna är inriktade till specialistläkare inom anestesi och närliggande specialiteter. Alla är välkomna att anmäla sig. Specialistsjuksköterskor och seniora ST läkare är också mycket välkomna.

SAFT hålls centralt i Lund, den andra fredagen varje månad, terminstid.

Dagarna börjar med fika kl0840-0910, och första föreläsning börjar kl0910.
Lunch ingår. Programmen tar slut senast 1630.

Språk: Svenska eller engelska. I fall det finns föreläsare som inte förstår svenska hålls hela dagen på engelska.

Kliniker som abonnerar på platser till specialistläkare, samt deltagare som reser från Danmark, erhåller Öresundsrabatt.

SAFT-days are aimed at specialist physicians in anesthesiology, intensive care and related specialties. Specialist nurses and senior registrars are also welcome.

SAFT days are held on the second Friday each month during term time in central Lund. Each SAFT day begins with coffee and a snack at 0840. Lunch is included and the program finishes at 1630 at the latest.

Departments that subscribe to places, and participants who travel from Denmark, receive a discount.

Language: Swedish or English. In case there is a lecturer who doesn’t understand Swedish, the whole program is held in English.


Anmälan / registration

Samtliga deltagare – organisatörer, föreläsare och åhörare – måste anmäla sig i god tid så att vi vet hur många personer kommer. Detta gäller även deltagare vars klinik abonnerar på platser.

All participants – both faculty and audience – must themselves register so that we know how many people are coming.

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se

Hanna Dahlstedt           Barnanestesi, Lund             Hanna.Dahlstedt@skane.se

Owain Thomas            Thoraxanestesi, Lund            odt@cantab.net

Ola Borgquist               Thoraxanestesi, Lund                        oborgquist@gmail.com

Covidinställda SAFT dagar som hålls så snart det går
SAFT days that have been cancelled, to be held ASAP*

Epilepsi och stroke  Oktober 2020

Presentation, teaching, mentoring inklusive workshop ledd av Ross Fisher, UK November 2020

Luftvägshantering December 2020

Ultraljudsledda tekniker  Januari 2020

Checklists and CRM Mars 2020

Vård av donator och immunsupprimerad; utvecklingar inom onkologi

*It is likely that the programs will be changed slightly.

Previous SAFT days

6 December 2019 Obstetrisk anestesi

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020 Regionalanestesi

8 Oktober 2021 Toxikologi

LINK TO HANDOUTS from previous SAFT days

Bifogade filer