SAFT Sydsveriges Anestesiologiska Fortbildningsdagar


SAFT temadagar HT19/VT20

KLICKA HÄR FÖR DETALJERADE PROGRAM

LINK TO HANDOUTS

20 September 2019 . 14 Februari 2020 Regionalanestesi
11 Oktober 2019 13 Mars 2020 ÖNH/Luftväg

OBS Flyttas fram till den 12 juni pga koronavirus.

8 November 2019 17 April 2020 Neuroanestesi och neuroIVA: Epilepsi och Stroke

OBS Inställt pga koronavirus, förhoppningsvis flyttas till hösten.

6 December 2019 Obstetrisk anestesi 8 Maj 2020 Ultraljudsledda procedurer

OBS förhoppningsvis hålls som webinar. Hålls inte som fysiskt möte.

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi 12 Juni 2020 ÖNH/Luftväg

OBS dagen med tema pediatrisk anestesi flyttas till hösten för att göra utrymme för ÖNH/Luftväg.

 

OBS förhoppningsvis hålls som webinar. Hålls inte som fysiskt möte.

 

SAFT temadagar HT20/VT21

11 September 2020 Ingen SAFT dag pga ST Regiondag tagit prioritet. 12 Februari 2021
09 Oktober 2020 Toxikology including CRT/HD/Plasmapheresis (prel.) 12 Mars 2021 International symposium: Checklists and CRM
13 November 2020 9 April 2021
11 December 2020 14 Maj 2021
8 Januari 2021 11 Juni 2021

 

SAFT-dagarna hålls på Domkyrkoforumet i Lund pga dess trevliga miljö och läge 450m från Lund C. Dagarna börjar med fika kl0840-0910, och första föreläsning börjar kl0910. Lunch ingår. Programmen tar slut senast 1630.

Anmälan

All participants – both faculty and audience – must themselves register so that we know how many people are coming.
Samtliga deltagare – organisatörer, föreläsare och åhörare – måste anmäla sig så att vi vet hur många personer kommer!

Ingen anmälan = kanske ingen fika eller lunch = katastrof!!
No registration = potentially no coffee or lunch = catastrophe!

Anmälan KLICKA HÄR för:
-åhörare vars arbetsgivare är ansluten till SAFT,
-fakultet
-övriga inbjudna deltagare

Registration CLICK HERE for participants whose employer is registered with SAFT, faculty and invited participants.

 

Anmälan KLICKA HÄR för deltagare som behöver ange fakturauppgifter.
Registration CLICK HERE for participants who need to provide invoice details.

 

Abonnera: KLICKA HÄR Arbetsgivare som vill  prenumera på platser anger fakturauppgifter här.
Subscribe: CLICK HERE Employers wanting to subscribe to SAFT can register here.

Anmäla fakturauppgifter: KLICKA HÄR Arbetsgivare som inte vill abonnera, men som vill skicka flera deltagare till  SAFT dagar anmäler fakturauppgifter här.
Register invoice details: CLICK HERE Employers who plan to send more than one participant to SAFT days can register invoice details here.

 

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se    0709-568711

Hanna Dahlstedt           Barnanestesi, Lund             Hanna.Dahlstedt@skane.se      0709-661985

Owain Thomas             Barnanestesi, Lund             odt@cantab.net                       0709-210832

Ola Borgquist               IPV, Lund                         oborgquist@gmail.com            0704-156334

Om SAFT

SAFT är ett SFAI-projekt med syfte att anordna återkommande fortbildningsdagar huvudsakligen inriktade till specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

SAFT dagar hålls den andra fredagen varje månad förutom under sommarlovet. Dagarna har tydliga tema och innehåller inslag av både ‘gamla’ och ‘nya’ kunskaper, kliniska likaväl som prekliniska.

Utöver specialistläkare inom anestesi och intensivvård, är speciellt intresserade ST i sluttampen av sin specialistutbildning, specialistläkare från övriga specialiteter samt speciellt intresserade sjuksköterskor välkomna. Vi önskar att sjuksköterskor söker tillsammans med en läkarkollega från samma klinik.

Danska kollegor är mycket välkomna till SAFT och erhåller Öresundsrabatt (se avgifter nedan).

I regel kommer SAFT dagar att hållas i Lund den andra fredagen varje månad förutom på sommaren. Lund har valts eftersom den ligger mest tillgänglig för tågresenärer.

Teman för SAFT dagarna under HT19 och VT20 är spikade. Föreslå gärna teman till HT20 och VT21, särskilt i fall du är intresserad av att vara programansvarig för en SAFT dag (dvs vara med och bestämma vem bjuds in) eller om du själv kan tänka dig föreläsa.

Språk: oftast Svenska, annars Engelska. Om det deltar en föreläsare, som inte förstår Svenska hålls samtliga symposier där föreläsaren kommer att närvara på Engelska. Vi resonerar att danska föreläsare förstår svenska, alla förstår Engelska men att svenska åhörare inte förstår Danska!

 

Bifogade filer