SAFT Sydsveriges Anestesiologiska Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagar inriktade till specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård, samt kollegor från närliggande specialiteter såsom akutsjukvård, internmedicin, barnmedicin och infektionsmedicin är mer än välkomna.


Anmälan to SAFT dagar. Registration to SAFT. Click here.

Inspelade SAFT Föreläsningar (kräver inloggning som medlem i SFAI)


SAFT UNDER HT2023 – anmälan är öppen

De flesta kliniker i Södra Regionen har beställt några SAFT platser. De kliniker /sektioner som beställer ett minimiantal platser (mellan 1 och 4 beroende på enhetens storlek) erhåller rabatterad avgift samt en gratis plats som disponeras av fortbildningsrektor eller chef (som annars ofta har svårt att motivera att de får gå utbildningar).

Du som kommer som åhörare behöver anmäla dig senast 10 dagar innan respektive SAFT dag, även om din din arbetsgivare förbeställt platser. Detta är framförallt så att vi kan beställa förtäring till dig och veta att alla som kommer ryms i lokalen. Efteranmälan går bra, dock utan garanti på förtäring.

Torsdag den 12 oktober: Sedering

Fredag den 10 november: Luftvägshantering


SAFT längre fram

8 Februari 2024 Diabetes och metabolism inkl. ‘nya’ läkemedel, normoglykem ketoacidos och closed-loop insulinpumpar
8 Mars 2024 Smärta
11 April 2024 Epilepsi och Stroke

Genomgångna SAFT dagar

LÄNK till filmer, kräver att du är inloggad som medlem i SFAI.

11 November 2022: Akut respiratorisk svikt och ECMO (målgrupp: både kollegor som inte jobbar på ECMO center, och kollegor som gör det!).

14 Oktober 2022 Onkologiska utvecklingar och vård av donatorn

9 September 2022: Bildteknik och procedurer

8 Oktober 2021 Toxikologi

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020 Regionalanestesi

6 December 2019 Obstetrisk anestesi

 

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se

Owain Thomas            Thoraxanestesi, Lund            odt@cantab.net

Ola Borgquist               Thoraxanestesi, Lund                        oborgquist@gmail.com