SAFT Sydsveriges Anestesiologiska Fortbildningsdagar

Fortbildningsdagar inriktade till specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård, samt kollegor från närliggande specialiteter såsom akutsjukvård, internmedicin, barnmedicin och infektionsmedicin är mer än välkomna.


Anmälan to SAFT dagar. Registration to SAFT. Click here.

Inspelade SAFT Föreläsningar (kräver inloggning som medlem i SFAI)


SAFT UNDER HT2023 – anmälan är öppen

De flesta kliniker i Södra Regionen har beställt några SAFT platser. De kliniker /sektioner som beställer ett minimiantal platser (mellan 1 och 4 beroende på enhetens storlek) erhåller rabatterad avgift samt en avgiftsfri plats som disponeras av fortbildningsrektor eller chef.

Du som kommer som åhörare behöver anmäla dig, även om din din arbetsgivare förbeställt platser. Detta är framförallt så att vi kan beställa förtäring till dig och veta att alla som kommer ryms i lokalen. Tack för att du anmäler dig senast 10 dagar innan SAFT dagen! Efteranmälan går bra, dock utan garanti på förtäring.

Fredag den 10 november: Luftvägshantering

 Fredag den 8 december: Lund Nordic ECMO Symposium

SAFT VT2024

Anmälan inte öppen ännu.

Torsdag den 8 februari 2024: nytt inom diabetes och metabolism

Fredag den 8 mars 2024: Smärta


11 April 2024 Epilepsi och Stroke

Genomgångna SAFT dagar

LÄNK till filmer, kräver att du är inloggad som medlem i SFAI.

Torsdag den 12 oktober: Sedering

 

14 Oktober 2022 Onkologiska utvecklingar och vård av donatorn

9 September 2022: Bildteknik och procedurer

8 Oktober 2021 Toxikologi

10 Januari 2020 Hemodynamik inklusive ekokardiografi

14 Februari 2020 Regionalanestesi

6 December 2019 Obstetrisk anestesi

 

SAFTs organisationskommitté

Karolina Persson           IPV, Lund                         karolina_x_persson@skane.se

Owain Thomas            Thoraxanestesi, Lund            odt@cantab.net

Ola Borgquist               Thoraxanestesi, Lund                       oborgquist@gmail.com