Information till kursgivare

Till den som vill anordna en kurs/möte och då önskar öppna ett kostnadsställe hos SFAI Verksamheter AB

 

SFAI Verksamheter AB är skapat för att vara till gagn för våra medlemmar, främst vid arrangerande av möten och kurser. Bolaget är helägt av SFAI (ideell förening) och SFAI:s skattmästare är arbetande ordförande. Ekonomiadministrationen sköts i samarbete med Ludvig&Co i Kalmar.

V g fliken Organisation -> ekonomisk information och blanketter.