ST-utbildning

Aktuellt

2015-01-29 KVAST har haft ett möte 12-13 januari, se Minnesanteckningar_KVAST_150112-13. Bl.a. diskuterades det delmålen i Socialstyrelsens kommande ST-författning och dess implementering i Utbildningsboken. Mycket intressant ämne, inte minst för studierektorerna. KVAST tar gärna emot förslag och kommentarer. Alla minnesanteckningar finns på KVASTs hemsida.

2014-12-02 KVAST verksamhetsberättelse 2013-2014 publicerad. Den och tidigare verksamhetsberättelser finns på KVASTS hemsida.

2014-09-19 KVAST har haft ett möte 19 september 2014, i anslutning till SFAI-möte. Alla minnesanteckningar finns på KVASTs hemsida.

2014-09-28 KVAST har haft ett möte 25 augusti 2014. Alla minnesanteckningar finns på KVASTs hemsida.

2014-08-10 SPUR-inspektionssida uppdaterad, bl.a. detaljerad information om hur SPUR-inspektion av en anestesiklinik går till.

2014-06-08 KVAST har haft ett möte 5 maj 2014. Alla minnesanteckningar finns på KVASTs hemsida.