Ansökan om specialistkompetens

När det har gått minst fem år av ST-tjänstgöringen och alla delmål är uppfyllda är det dags att ansöka om bevis om specialistkompetens.

 

SOFS 2008:17

Samlad information om föreskriften, ansökningsprocessen, frågor och svar samt nedladdningsbara anvisningar och blanketter/intyg finns på Socialstyrelsens hemsida.

 

SOFS 2015:8

Samlad information om föreskriften, ansökningsprocessen, frågor och svar samt nedladdningsbara anvisningar och blanketter/intyg finns på Socialstyrelsens hemsida.

 

sos_leg-300x200