Kompetensportfölj

I kompetensportföljen samlas fortlöpande dokumentation om planerad och genomförd tjänstgöring, utbildning och kompetensbedömning. Portföljen är ett nödvändigt instrument för att bedöma uppnådd kompetens och eventuella revideringsbehov av utbildningsplanen. Inför ansökan om specialistkompetens utgör den grund för bedömning huruvida man uppnått målen.

portfölj-300x228