Kurser under ST

Kurs enligt Socialstyrelsens definition är en strukturerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål. Det öppnar upp för en bredd av utbildningsaktiviteter. T.ex. seminarier, webbutbildningar eller konferenser kan räknas som kurs. På Socialstyrelsens hemsida finns det ett verktyg för kursämnen som utbildningsstöd.  Det är ett hjälpmedel för att välja lämpliga kurser under ST och matcha med respektive delmål.

KVAST rekommenderar kurser i följande specialitetsspecifika områden:

 • Anestesikurs
 • Intensivvårdskurs
 • Luftvägskurs
 • Trauma vuxen/barn
 • Akuta medicinska tillstånd vuxna/barn
 • Hjärt-lungräddning vuxna/barn/neonatal
 • Obstetrisk anestesi och intensivvård
 • Prehospital- och katastrofmedicin
 • Smärta
 • Respirations- och cirkulationsfysiologi
 • Regionalanestesi
 • Thoraxanestesi och intensivvård
 • Neuroanestesi och intensivvård
 • Barnanestesi och intensivvård
 • Organdonation
 • Lagar och förordningar
 • Tillämpad natur- och grundvetenskap

 

Det är inte så lätt för ST-läkare och handledare att ha översikt över alla lämpliga kurser som ges av olika kursgivare. Några nyttiga länkar:

Socialstyrelsens SK-kurser

SFAI Kalendarium

Lipus Kurskatalog

Vävnadsrådet, utbildningar