Bedömning av ST-läkare

Enligt SOFS 2015:8 ska ST-läkarens kompetensutveckling bedömas kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring. Bedömningen bör göras med på förhand kända och överenskomna metoder.

Ett antal bedömningsinstrument är validerade i andra länder, finns numera översatta till svenska och rekommenderas av Läkarförbundet.

 

Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX). Strukturerad metod att bedöma olika kompetensområden (anamnestagning, status, kommunikativ skicklighet, klinisk bedömning, professionalism och organisationsförmåga). ST-läkaren bedöms i en verklig klinisk situation.

Instruktioner för Mini-CEX

Formulär för Mini-CEX

Case Based Discussion (CBD). Journalgenomgång som används för att såväl diskutera själva handläggandet av patientfall som ST-läkarens kommunikativa förmåga i skrift.

Instruktioner för CBD
Formulär för CBD

Direct Obervation of Procedural Skills (DOPS). En bedömningsmall för praktiska moment, där man förutom teknisk skicklighet även bedömer kommunikationsförmåga samt hygienaspekter.

Instruktioner för DOPS
Formulär för DOPS

 

I samband med SOFS 2018:7 användes begreppet medsittning. Flera ingrepsspecifika medsittningsmalll utarbetades av KVAST och omarbetades lokalt i verksamheterna (se bilagor). I princip påminner de mini-CEX och DOPS.