Specialistkollegium

Specialistkollegium. Syftet är att få väl sammanhållen bild av ST-läkarens utbildningsnivå och finna ut vad som kommande tjänstgöring ska inriktas på att träna, såväl tekniska moment som non-technical skills (Bedömningar, patientkommunikation, personalkommunikation, pedagogik, ledarskap, etik samt professionalitet). Vanligtvis går det till så att handledare är föredragande och beskriver vilka placeringar, kurser etc som ST-läkaren har gjort. Kort beskrivning av nuvarande intryck om utbildningsnivå och professionell utveckling samt senaste specialistkollegiebedömning. Därefter bedömning enligt mall. Fokusera på kanske en till två technical skills och en till två non-technical skills att arbeta med till nästa specialistkollegium. Handledaren återkopplar sedan specialistkollegiebedömningen till ST-läkaren.

Nedanstående mall för specialistkollegium är utarbetat av Birgitta Lindqvist och Mats Hardstedt i KVAST. Tanken är att sida 2 används av ST-läkaren för självskattning och sidor 1-2 utgör specialistkollegiets mall.

Mall för specialistkollegium

 

360-gradersbedömning.  Omfattar bredare utvärdering av kompetensprogression med hjälp av självskattning och olika utvärderare – handledare, kollegor, andra personalkategorier.

Instruktioner för 360-gradersbedömning
Formulär för 360-gradersbedömning – Egen bedömning
Formulär för 360-gradersbedömning – Medarbetare