Ledamöter

Ledamöter 2022

 Anders Silfver, Sundsvall – Ordförande, sammankallande, SFAIs styrelse, Kursportalen

Björn Nilsson, KS Huddinge – SLS-kontakt, EPAs

Emma Pontén, Uppsala – EBA-UEMS, EDAIC, pedagogiskt pris, SR-mötesgrupp

Hanna Chin, Sahlgrenska – SR-mötesgrupp, EPAs

Harald Persson, Kalmar – Funktionsmail, hemsidan, publikationer till SFAI-tidningen

Ingrid Berkestedt, Lund

Linda Forsberg, Varberg – SYA, SR-mötesgrupp

Marco Schuster, Sös – Vice ordförande, sammankallande, hemsidan

Martin Thorsson, Sahlgrenska – SPUR koordinator, EPAs

Miranda von Rosen, Danderyds sjukhus – SYA, SR-mötesgrupp, Basecamp

Morten Strindholm, Kungälv – Kontakter specialistföreningar

Sanna Dahl, Nyköping – Kursportalen