Ledamöter och ansvarsområden

Ledamöter 2021

Anders Silfver, Sundsvall. Ordförande, Kontakter med studierektorer, uppdrag Kursportal

Maja Ewert, Varberg. Vice ordförande

Sanna Dahl, Norrköping. Kurssamordnare, SR-mötesgrupp

Björn Nilsson, KS Huddinge. Kontaktperson SLS, CBME/EPAs/Milestones

Hanna Chin, Sahlgrenska. SR-mötesgrupp, CBME/EPAs/Milestones

Ingrid Berkestedt, Lund. Funktionsbrevlåda

Martin Thorsson, VGR och Region Halland. SPUR-samordnare, CBME/EPAs/Milestones

Harald Persson, Kalmar. Kurssamordnare, hemsidan, funktionsbrevlåda

Marco Schuster, SÖS. CBME/EPAs/Milestones, Teams, Dropbox, hemsidan

Morten Strinnholm, Kungälv. CBME/EPAs/Milestones

Emma Pontén, Uppsala. Representant i EBA-UEMS, SR-mötesgrupp

Linda Forsberg, Varberg. SYA-representant, SR-mötesgrupp

Miranda von Rosen, KS Huddinge. SYA-representant, SR-mötesgrupp

 

KVAST tackar avgående ledamöter!

Maria Häggström, Jönköping. Kommunikatör, publikationer i SFAI-tidningen

Bijan Darvish, Karolinska Solna. Kontaktperson Socialstyrelsen, SR-mötesgrupp, huvudansvar Milestones/EPAs

Filip Fredén, Akademiska sjukhuset Uppsala. Representant i EBA-UEMS

Li Bodin, Linköping. SYA-representant, webbansvarig