Ledamöter

Ledamöter KVAST 2024

Emma Pontén, Uppsala – EDAIC, pedagogiskt pris, SR-mötesgrupp

Fredrik Kullberg, Växjö – Socialstyrelsen

Hanna Chin, Sahlgrenska – Vice ordförande, sammankallande, SR-mötesgrupp, EPAs, EBA-UEMS

Harald Persson, Kalmar – Funktionsmail, hemsidan, publikationer till SFAI-tidningen

Henrik Elf, Borås – Hemsidan och funktionsmejlen

Lovisa Hasselberg, Jönköping – SR-mötesgrupp, SPUR-samordnare

Maja Ångman, Sunderbyn – Specialanestesier, SR-mötesgrupp

Marco Schuster, SÖS – Ordförande, sammankallande, Riktlinjer/policy

Daniel Ringby, KS Solna

Miranda von Rosen, Danderyds sjukhus – SYA, EPAs, SR-mötesgrupp, Basecamp

Unni Björheden, Linköping – SYA

Åsa Wallinder, Södertälje