SFAIs Pedagogiska pris

Nominera en kollega som gjort framstående pedagogiska insatser för ST-utbildningen i anestesi och intensivvård!

Motivera din nominering. Den nominerade ska konsekvent och över tid ha bidragit till föredömlig ST-utbildning enligt Utbildningsbokens mål genom till exempel: organisation av ST-utbildningen, utveckling och implementering av nya pedagogiska metoder, utbildningsmoment och/eller utbildningsmaterial, högkvalitativt och stimulerande teoretiskt och praktiskt utbildningsprogram, högtstående handledning av ett flertal vetenskapliga och/eller pedagogiska ST-projekt till publikation, utbildning av ST-studierektorer, utbildning och handledning av ST-handledare, exceptionellt god klinisk handledning över tid.

Maila din nominering senast den 31 mars till KVAST kvast@sfai.se. Priskommittén utgörs av KVASTs medlemmar. Pristagare utses årligen i god tid för utdelning av priset på SFAIs möte i september. Priset utgörs av ett diplom, blommor, 5000 kronor, samt ära och berömmelse.

Kriterier för val av pristagare:
Insatserna ska följa rekommendationerna i SFAIs Utbildningsbok
Insatserna ska ha pågått konsekvent och med hög kvalitet under längre tid (minst några år)
Insatserna ska komma många tillgodo, d.v.s. inte endast någon/några enstaka ST-läkare
Sittande medlemmar i KVAST kan inte utses till pristagare.
Kommentar: Det finns många handledarpris, varför detta pris inte bör bli ytterligare ett handledarpris.

 

Tidigare års pristagare:

2019 – Anne-Gro Egeberg
2020 – Anders Enskog
2021 – Owain Thomas
2022 – Bijan Darvish