ST-utbildning barnanestesi

För att ge alla ST-läkare kunskaper i barnanestesi och –intensivvård behöver utbildningen utökas, förbättras och kvalitetssäkras. SFAI:s styrelse har tillsatt en UPP-grupp, som föreslår som övergripande utbildningsmål att den nyblivna specialisten i anestesi och intensivvård ska kunna ge anestesi till friska barn >1 år med okomplicerade ingrepp och inleda intensivvård till barn >3 år.

Se bifogat dokument.

Bifogade filer