2016

Nationell ST-studierektorskonferens

Datum: 20 sep, 2016

Plats: Karlstad

Tid: 10.00-16.00, plus kvällsseminarium

Programmansvarig: KVAST

Program:

09.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.30 Introduktion och KVASTs verksamhetsberättelse

10.30-10.45 SPUR-information

10.45-12.00 Utbildningsboken (SoFS 2015:8)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Evaluation for excellent teaching – using residents and peer feedback to drive improvement.

K.Lombarts, Amsterdam

14.00.14.30 Diskussion och fika

14.30-16.00 24 månader intensivvård och 36 månader anestesi, hur får vi det att gå ihop? Föreläsning och gruppdiskussion.

Förbered er genom att läsa artikel ST-utbildningens “nya” struktur 2015, anpassat till Europa, del 2. SFAI-tidningen Vol 21 nr 3, sidor 130-131

Kvällsseminarium, tema nutrition och vätskebehandling.

Restaurang Via Appia, Järnvägsgatan 14