2017

Nationell ST-studierektorskonferens

 

Datum: 5 september, 2017

Plats: Quality Hotel View, Malmö. Lokal: Helsingör 1 & 2

Program

9.30  Registrering. Kaffe

10.00-10.30 KVAST- information

10.30-11.00   Assessment-enkät. Anders Silfver, KVAST

11-12.30  Frågor och svar gällande specialistansökan. Nil Dizdar Segrell, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.30 Know your learner. Gästföreläsare Sandra Viggers, MD, Region Hovedstaden, Hillerød. Danish Institute for Medical Simulation

15.30-16.00 Frågor, önskemål och förslag från studirektorsgruppen

18.00 Middag