Målbeskrivningar och lagar

ST-tjänstgöring inom anestesi och intensivvård sker enligt Socialstyrelsens direktiv.

HSLF-FS 2021:8

Den 1 juli 2021 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2021:8 och målbeskrivningar 2021, i kraft. Den som efter sin grundutbildning erhållit läkarlegitimation och därmed inte behöver göra någon AT-tjänstgöring (examinerade från annat europeiskt land som efter slutförd utbildning ansökt om och beviljats svensk läkarlegitimation, eller student som slutfört svensk sexårig läkarutbildning) skall genomföra BT före eller inom ramarna för ST-utbildningen enligt den nya föreskriften och målbeskrivningen. Den som däremot slutfört 5,5-årig svensk läkarutbildning eller av annan anledning inte erhåller legitimation efter slutförd grundutbildning ska genomföra AT och därefter ST och ansöka om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8.

Utbildningsboken 2021 publiceras här inom kort.

 

SOSFS 2015:8

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Se Utbildningsboken enligt SOSFS 2015:8

Länk mer information om Utbildningsbok 2015

 

SOSFS 2008:7

Läkare med legitimation före 1 maj 2015 som redan påbörjat sin ST kan fullfölja denna utifrån regelverket SOSFS 2008:17 fram till den 30 april 2022.

Se Utbildningsboken enligt SOSFS 2008:17

Länk mer information om Utbildningsbok 2008