Policies och riktlinjer

ST-tjänstgöring inom anestesi och intensivvård sker enligt Socialstyrelsens direktiv.

 

SOFS 2015:8

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Se Utbildningsboken enligt SOSFS 2015:8

 

SOFS 2008:7

Läkare med legitimation före 1 maj 2015 som redan påbörjat sin ST kan fullfölja denna utifrån regelverket SOSFS 2008:17 fram till den 30 april 2022.

Se Utbildningsboken enligt SOSFS 2008:17