Sidoplacering inom anestesi och intensivvård

ST-läkare från flera specialiteter genomgår sidoutbildning inom anestesi och intensivvård. Målbeskrivningar för sidoutbildningen har i många fall varit oklara både för randares hemklinik och mottagande klinik. Nu finns det KVAST:s rekommendationer för sidoplacering inom anestesi och intensivvård, se bilagan.

Bifogade filer