Utbildningsboken 2016

utbildningsbok-2016

 

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

 

SFAI:s utbildningsbok 2016, utarbetad av KVAST, omfattar stora delar av Socialstyrelsens författning och målbeskrivningar samt Läkarförbundets och specialitetens rekommendationer. Här är “betaversionen” som är öppen för förbättringsförslag. Mejla dina kommentarer till kvast.sfai@gmail.com.

 

 

Bifogade filer