Utbildningsbok enligt SOSFS 2008:17

Utbildningsbok 2009

Den 24 juni 2008 fattade Socialstyrelsen beslut om föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring: SOSFS 2008:17. Därigenom upphävdes SOSFS 1996:26 och 1996:27 på vilka Utbildningsboken från 2005 baserades.

SOFS 2008:17 gäller läkare som är legitimerade före 1 maj 2015. De som är legitimerade f.o.m. 1 maj 2015 skall istället följa författningen SOSFS 2015:8 Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST enligt SOFS 2008:17 att fullfölja denna fram till den 30 april 2022.

SFAI:s utbildningsbok enligt SOSFS 2008:17, utarbetad av KVAST, omfattar stora delar av Socialstyrelsens författning samt specialitetens rekommendationer.