ST-utbildning, frågor och svar

ST-läkare och studierektorer är välkomna att ställa utbildningsfrågor till KVAST. Maila kvast@sfai.se eller vid behov enskilda ledamöter.

 

I Utbildningsboken 2016 förespråkas tjänstgöringstid minst 36 månader allmän anestesi, minst 24 månader IVA för att efterlikna motsvarande utbildning i andra europeiska länder. Hur löser man det praktiskt?

Se artikel “ST-utbildningens “nya” struktur 2015, anpassat till Europa”, del 2. SFAI-tidningen Vol 21 nr 3, sidor 130-131

 

Om ST-läkaren har tidigare gjort ett skriftligt vetenskapligt arbete (t.ex. under grundutbildningen) och har relevant vetenskaplig utbildning, kan det räcka för att uppfylla delmål a5 “Medicinsk vetenskap”?

Enligt Socialstyrelsens Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare kan ST-läkaren redovisa ett arbete som skrivits före sin ST om verksamhetschefen och handledaren godkänner det. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att ST-läkaren uppnår målet.

KVASTs kommentar: det är dock oklart om det finns precedent, dvs om någon ST-läkare har fått sitt tidigare arbete godkänt av Socialstyrelsen ännu.

 

Var kan man beställa Utbildningsboken i pappersformat?

Utbildningsboken finns på SFAIs hemsida  i digital form, var och en är välkommen att skriva ut ett eget exemplar. VIKTIGT: Utbildningsboken uppdateras regelbundet; en ny revision annonseras på SFAIs hemsida, i SFAI-tidningen och mejlas till studierektorerna. Eventuella utskrifter får uppdateras därefter (aktuell version och publiceringsdatum – se sida 2 i Utbildningsboken).

 

Om ST-läkaren är sedan tidigare specialist i en annan specialitet och randat på IVA (x) månader, hur räknar man tiden för ST inom anestesi och intensivvård (SOFS 2008:17)? 

Med förutsättningen att alla delmål i Utbildningsboken är uppfyllda kunskapsmässigt:

IVA randningen (x) månader kan räknas som IVA-placering

Ev kan upp till 3 månader av tjänstgöringen i den första specialiteten tillgodoräknas som sidoutbildning

Ytterligare information, se Socialstyrelsens hemsida