Utbildningsbok enligt SOSFS 2015:8

utbildningsbok-2016

 

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

 

SFAI:s utbildningsbok, utarbetad av KVAST, omfattar stora delar av Socialstyrelsens författning och målbeskrivningar samt Läkarförbundets och specialitetens rekommendationer. Här är “betaversionen” som är öppen för förbättringsförslag. Mejla dina kommentarer till kvast@sfai.se

 

 

Bifogade filer