Utbildningsprogram, “körkort”

Syftet med fokuserat hjärtultraljud är att identifiera eller utesluta ett begränsat antal patologier som både är upptäckbara av undersökare med begränsad ultraljudskompetens men samtidigt har en stor kliniskt betydelse. Exempelvis vid hjärtstopp för att upptäcka reversibel orsak samt förekomst av mekanisk hjärtaktivitet hos pulslös patient. Undersökningen kan dels öka diagnostisk säkerhet vid hemodynamisk instabilitet för möjlighet till riktad handläggning men också upprepas för kontinuerlig utvärdering av behandlingseffekt, modaliteten rekommenderas som förstahandsalternativ vid bedömning av odifferentierad chock.

Tyvärr har inte alla ST-läkare har möjlighet för sidoplacering inom klinisk fysiologi eller annan strukturerad utbildning. Syftet med detta utbildningsprogram är att erbjuda ett strukturerat upplägg för kollegialt handledd träning med mål att uppnå kompetens för användning i brådskande situationer och jourtid då expertkompetens inte alltid finns tillgänglig.

Detta förslag på utbildningsprogram är del i ett samarbetsprojekt mellan AnOpIVA-klinikerna i NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utarbetat av Carl Jensen, ST-läkare, AnOpIVA, NU-sjukvården; Fredrik Johansson, specialistläkare, AnOpIVA, NU-sjukvården; Carl Hallgren, specialistläkare, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förbättringsförslag välkomnas av författarna.

 

KVAST uppmuntrar liknande projekt även i andra ämnesområden.