SVPortalen: kurser & utbildningar

SVPortalen är ett verktyg som möjliggör för kursgivare att själv administrera sina kurser online, framförallt genom att:

 • ta emot kursanmälningar inklusive fakturauppgifter och kostönskemål
 • bekräfta kursplatser elektroniskt
 • skicka fakturaunderlag direkt till SFAIs revisionsbyrå (Ludvig&Co), som sköter själva faktureringen, deklaration och kontroll att fakturor blir betalda.

V g se nedanstående instruktioner.

Första steget i att skapa en kurssida i SVPortalen är att ansöka om kalendarieinlägg:

Klicka här för att ansöka om kalendarieinlägg >

Du behöver skicka basinformation (= budget) om din kurs till kst@sfai.se  : se info och Excelmallen på www.sfai.se/ekonomi .

När din basinformation blivit godkänd, ta kontakt med svportal@mkon.se för hjälp med att lägga upp in kurssida.Information om SVPortal Basic – rekommenderas för de flesta kursorganisatörer

 

SVPortalen: inloggningssida

MKON bistår med support för SVPortalen

Kursadministratörer använder SVPortalen för att administrera sina kurser själva, men erhåller hjälp vid behov av Hilda Ståhl hos MKON, som kan kontaktas på svportal@sfai.se alt tel 070-827 68 96‬ (måndag-torsdag, kontorstid).

 

Q&A

Jag är van kursorganisatör och trivs med ‘Fakturabryggan’ – excelmallen som använts sedan flera år för att skicka fakturauppgifter till Ludvig&Co (tidigare LRF Konsult). Kan jag fortsätta använda fakturabryggan?

Tyvärr, fakturabryggan är en teknisk lösning som upphört.

 

Jag har redan tagit emot anmälningar till min kurs genom epost. Hur ska jag göra för att  fakturera deltagarna?

Antingen du eller dina kursdeltagare måste skapa kursanmälningar för att kunna skapa fakturor. Du behöver göra följande:

 1. skaffa en kurssida, om kursens url är ‘anestesikurs’ blir anmälningslänken för kursdeltagare portal.sfai.se/anestesikurs/anmalan .
 2. rekommenderas: be dina kursdeltagare att anmäla sig på ovanstående länk.
  alternativt: registrera kursdeltagarna själv. Du kommer att behöva välja

Vad är största fördelen med SVPortalens faktureringsfunktion?

Största fördelen är att man som kursorganisatör lätt kan kontrollera att kursdeltagare angett adekvata uppgifter. Kursdeltagare är mycket mer benägna att leta upp rätt uppgifter innan de blivit accepterade till en kurs än efteråt. Detta sparar kursorganisatören tid.

 

Vilka funktioner finns i SVPortal Advanced?

Förutom anmälan och fakturafunktioner har SVPortalen ett flertal funktioner som kan underlätta kursgivare, och ytterligare som planeras till hösten. Följande funktioner finns redan:

 • Indexsida‘ där kursadministratören skriver info om kursen, villkor mm. Denna kan annonseras som en url t ex portal.sfai.se/dinkurs
 • möjlighet att lägga upp flera anmälningssidor, till exempel för kursdeltagare, föreläsare och t ex utställare.
 • kunskapstest där kursledaren kan se kursdeltagarnas resultat
 • fildelning med olika behörigheter (‘kursdeltagare’, ‘fakultet’, ‘administratör’) – det går att t ex dela schema och presentationsbilder med kursdeltagare, men att dela upplysningar om fakultetsmöten och arvode endast med fakulteten
 • enkät inkl återkoppling
 • möjlighet att ställa in en mall för intyg, som genererar intyg åt kursdeltagare som kursledaren godkänt eller som svarat på kursutvärderingen.

 

Min kursverksamhet hos SFAI Verksamheter AB går ut på att skicka fakturor till kliniker snarare än till kursdeltagares arbetsgivare. Hur gör jag?

Du kan få hjälp av Hilda på MKON med att komma i gång. Du behöver skaffa dig en kurssida ändå, men kan rationalisera bort uppgifter såsom matönskemål. Du får mata in dina ‘kunder’ som om de var individer som skulle gå en kurs. Se till att fakturauppgifterna blir rätt.

Din ‘deltagarlista’ kommer att bestå av ‘kunder’ i stället för kursdeltagare. Du kan gå in på fakturafunktionen och skapa en faktura med följande rader:

‘Namn på kursen, 2023’
‘Kurslicens för HT2023 :2000 kronor exkl moms 25%.’
‘Kurslitteratur 40 exemplar : 4000kr excel moms 6%.’

En fördel med detta är att dina ‘kunder’ ligger kvar i systemet, och det kommer att gå snabbt nästa gång du behöver skapa en faktura till en fakturamottagare som redan finns i din lista.

 

Lathund för SVPortalen Advanced.

Rekommenderas endast för kursorganisatörer som har tid och lust att sätta sig in i SVPortalens funktioner.

https://indd.adobe.com/view/debdf10c-b047-4025-a013-02968dec6112

 

Frågor?

Support med SVPortalen – ta kontakt med Hilda Ståhl på MKON – kontaktuppgifter finns i ovanstående dokument.

Frågor till Skattmästaren? skattmastare@sfai.se .

Tekniska frågor om SVPortalen / önskemål om hur den ska utvecklas: odt@cantab.net .