Info till kursgivare

Fakturabryggan ersätts av SVPortalen den sista juni 2022

Från och med sista juni 2022 kommer det inte vara möjligt att skapa fakturor med nuvarande ‘fakturabryggan’ utan kursdeltagare måste själv ha anmält sina faktureringsuppgifter i SVPortalen.

Det är därför starkt rekommenderat att kursledare redan nu tar emot ansökningar till sina kurser genom att SVPortalen.

Förutom anmälan och fakturafunktioner har SVPortalen ett flertal funktioner som kan underlätta kursgivare, och ytterligare som planeras till hösten. Följande funktioner finns redan:

  • ‘Indexsida’ där kursadministratören skriver info om kursen, villkor mm. Denna kan annonseras som en url t ex portal.sfai.se/dinkurs
  • insamling av fakturauppgifter, kostönskemål och övriga (av kursadministratörinställda) uppgifter vid anmälan.
  • möjlighet att lägga upp flera anmälningssidor till kursdeltagare, föreläsare och t ex utställare.
  • kunskapstest där kursledaren kan se kursdeltagarnas resultat
  • dela olika filer med kursdeltagarna och föreläsare.
  • enkät inkl återkoppling
  • 2 stegsanmälningsprocess: 1. intresserade ansöker om kursplats; 2. kursaadministratör bekräftar kursplatsen. Automatiska postbrev skickas ut vid både stegen.
  • kurslista som kursledare och kursadministratören tar del av
  •  kursadministratören tar ställning till varje deltagares fakturaunderlag, godkänner och underlaget skickas direkt till Ludvig&Co:s fakturasystem utan att kursadministratören behöver göra mer.
  • möjlighet att ställa in en mall för intyg, som genererar intyg åt kursdeltagare som kursledaren godkänt.

Rutiner hos SFAI Verksamheter AB beträffande basinformation / budget, attest av fakturor, utlägg osv är oförändrade

För att få en sida på SVPortalen behövs godkänt basinformation. Skicka mallen med basinformation först till kst@sfai.se för godkännande. När du har fått ett kostnadsställe, be Hilda Ståhl (se nedan) om att lägga upp din kurs på SVPortalen.

MKON bistår med support för SVPortalen

Kursadministratörer lägger upp sina kurser i SVPortalen själv, men hjälp vid behov av Hilda Ståhl hos MKON, som kan kontaktas genom svportal@sfai.se alt tel 070-827 68 96‬ (måndag-torsdag, kontorstid).

Första gången du håller en kurs får du modifiera en mall utifrån dina behov. Du kan nästa gång du håller kursen få en kopia på kursen.

Logga in på SVPortalen

Portal.sfai.se/min-sida

Lathund för SVPortalen

https://indd.adobe.com/view/debdf10c-b047-4025-a013-02968dec6112

/Owain Thomas, skattmästare och ledamot i fortbildningsnätverket 220220.