Utbildningsdag : Hjärtsvikt inom anestesi & intensivvård ur ett svenskt perspektiv

Varmt välkomna till en utbildningsdag om hjärtsvikt, ett tillstånd som kan var primärt en sjukdom i hjärtat, eller uppstå sekundärt till annan sjukdom som till exempel vid sepsis. Akut svår hjärtsvikt kan vara ett mycket kritiskt tillstånd för patienten och kräver då omgående diagnostik, monitorering samt behandling för att öka patientens chans till överlevnad. Idag finns behandlingsmöjligheter när de traditionella behandlingsalternativen inte längre fungerar.

Hjärtsvikt har konsekvenser för anestesi och måste preoperativt diagnosticeras, för att sedan optimeras och monitoreras under kirurgi för att förhindra komplikationer.

Målet för kursen är att öka kunskapen kring patienter med akut och dekompenserad hjärtsvikt, och ge en uppdatering kring behandlingsmetoder för dessa grupper.

Under dagen erbjuds du möjlighet att få se och prova utrustning för hemodynamisk bedömning, samt få experthjälp för ultraljudsundersökning.

Utbildningsdagen riktar sig till både specialister och ST-läkare.

Mer information och anmälningsblankett