Välkommen att föreslå mottagare till SLS priser 2019

Tack vare generösa donationer genom åren har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna dela ut priser och medaljer som belöning och uppmuntran till forskare som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar.

Vi hoppas att du tar dig tid att nominera en eller flera mottagare till något av årets priser, en kollega eller medarbetare som utmärkt sig genom åren. Det går också bra att skicka in ett tävlingsbidrag från den egna forskningsgruppen till fonden som belönar opublicerade artiklar (Alvarengas pris).

Välkommen med förslag om prismottagare senast den 1 mars 2019 till SLS, Annie Melin, Box 738, 101 35 Stockholm, annie.melin@sls.se

 SLS delar ut följande priser år 2019:

 • Jubileumspriset, 150.000 kr, belönar värdefulla, ”av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.
 • Alvarengas pris, 50.000 kr, belönar värdefulla ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.
 • Ellis och Ivar Janzons pris, 70.000 kr, belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.
 • Lennmalms pris, 25.000 kr, främjar ”yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet”.
 • Oscar Medins pris, 25.000 kr, belönar värdefulla, ”av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”.
 • Reuterskiölds pris, 40.000 kr, belönar ”värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi”.

Särskilda sakkunniga utser pristagare till:

 • David Ingvars pris, 30.000 kr, för goda insatser inom klinisk neurovetenskap. Mottagare föreslås av sektionerna för neurologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och psykiatri.
 • Bengt Winblads pris, 150.000 kr. Priset belönar goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskningen.
  · Erna Ebelings pris, 35.000 kr, som främjar forskning och utveckling inom medicinsk teknik och fysik. Mottagaren utses av SLS sektion för medicinsk teknik och fysik (MTF).
 • Hippokratespriset, 10.000 kr. Priset i medicinsk etik i klinisk verksamhet utses av Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.
 • Bengt I Lindskogs språkpris, 30.000 kr. Priset främjar medicinsk språkvård. SLS Språkkommitté lämnar förslag till prismottagare.
 • Hambergers pris, 25.000 kr. Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.

Mer information om priserna och tidigare pristagare finns på SLS hemsida
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/nominera-pristagare/