Välkommen till årets Hedenstierna symposium

Årets ämne är omhändertagandet av det Sjuka barnet inom anestesi och intensivvård något som är en stor utmaning för de flesta av oss i vår kliniska vardag. Mötet har ett år efter år varit mycket uppskattat bland annat på grund av att tid lämnas till interaktion mellan publiken och världsexperter. Under detta endagsmöte presenteras nyheterna om behandling av kritiskt sjuka pediatriska patienter med förankring i forskning och klinisk vardag.

För mer information, se bifogad inbjudan

 

Bifogade filer