Viktig information: Bedrägerimail

Styrelsen vill uppmärksamma om förekomsten av bedrägerimail. Dessa ser ut att komma från någon inom styrelsen eller föreningen eller viktiga externa organisationer (t ex SSAI) med önskemål om utbetalning eller att uppge särskild information. Exempelvis kan det se ut som om ordföranden ber kassören att betala ut en viss summa till ett särskilt konto.

Kontrollera ALLTID avsändarens mailadress (som då inte är korrekt) och kontrollera givetvis alltid med den som ser ut att begära utbetalning eller dylikt om det stämmer.

Vi vill även informera om att polisanmälan nyligen har gjorts under SFAI:s organisationsnummer med anledning av ett sådant bedrägeriförsök.