Viktig information om Anestesiproblemkort

Styrelsen har uppmärksammat att flera riktlinjer behöver uppdateras, däribland rutinen för Anestesiproblemkort. Den angivna registerhållaren i det gamla dokumentet är ej längre verksam och kontaktuppgifterna därför utdaterade och vi vill därför vänligt ombedja er som tidigare skickat information till dessa uppgifter att inte längre göra det. På grund av GDPR och Patientdatalagen kommer SFAI även fortsättningsvis inte att kunna tillhandahålla något centralt register.

Du hittar fortfarande Mallen för Anestesiproblemkortet att ladda ned och lämna ut till patienter under riktlinjesidan. Specifik varningsinformation skall också dokumenteras i patientens journal i ert eget journalsystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation.

En uppdaterad, mer utförlig riktlinje om anestesiproblemkort kommer att publiceras då aktuella delföreningar fått lämna sina synpunkter.