Viktig information om SK-kurser

SFAI har återigen haft möte med Socialstyrelsen om SK-kurser, det vill säga kurser för ST som helt finansieras av statliga medel via Socialstyrelsen. Bakgrunden är att inga kursgivare inom vår specialitet har gjort avrop för att arrangera SK-kurs de senaste åren.
Flera kursgivare som arrangerar kurser för ST-läkare inom anestesi och intensivvård har angivit som skäl att det är en byråkratisk process att göra avrop, att man inte med säkerhet kan veta att man får avropet för kursen och att kursbudgeten är för stram.
SK-kurser upphandlas inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) vilket innebär att den kursgivare som gör avrop med lägst budget får uppdraget. Socialstyrelsen erbjuder en högre ersättning för kurser med teknisk avancerad utrustning, men även den ersättningen har ansetts vara för låg i förhållande till kostnaden för kursen. Inom det ramavtal som gäller för SK-kurser finns inte möjlighet att ge utrymme för andra personalkategorier än ST-läkare, vilket försvårar för kurser inom simulering. Socialstyrelsen upphandlar inte kurser för A- och B-delmål utan endast för C-delmål. Däremot kan kurser inom specialitetsspecifika delmål även täcka A- och B-delmål.
SFAI har angivit flera kursområden för avrop år 2023, men inför 2024 kommer endast ett kursområde att anges. SFAI kommer att ha fortsatt dialog med Socialstyrelsen om SK-kurser.

Om någon vill anordna SK-kurs år 2024 maila före 30/11 till anders.silfver@rvn.se
Om du har andra frågor om detta så maila gärna kvast@sfai.se