Om SPOV

SpovSvensk förening för PostOperativ Vård

SPOV kommer ur ett nätverk för medicinskt ledningsansvariga inom postoperativ vård. Föreningen konstituerades i samband med SFAI-veckan i Jönköping 2014.

Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och resultat.

Föreningens styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI.
Föreningen skall bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper med avseende på postoperativ vård.

Styrelsen består av:

Edit Herczeghné (Uppsala)-Ordförande

Magnus Iversen (Stockholm)- Vice Ordförande

Malin Nilsson (Linköping)-Sekreterare

Martin Ahlström (Göteborg)-Kassör

Stefan Lundin (Göteborg)-Vetenskaplig Sekreterare

Johan Söderberg (Umeå)-Ledamot

Stephan Zimmermann ( Karlstad)-Ledamot

Lotta Kristiansson (Stockholm)-Ledamot