Om SPOV

SpovSvensk förening för PostOperativ Vård

SPOV kommer ur ett nätverk för medicinskt ledningsansvariga inom postoperativ vård. Föreningen konstituerades i samband med SFAI-veckan i Jönköping 2014.

Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och resultat.

Föreningens styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI.
Föreningen skall bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper med avseende på postoperativ vård.

Styrelsen består av:
Magnus Iversen (Stockholm)- ordförande
Edit Herczeghné (Uppsala)-vice ordförande
Per Flisberg (Skåne)-sekreterare
Linn Pettersson (Karolinska Huddinge)-kassör
Stefan Lundin (Göteborg)-vetenskaplig sekreterare
Christopher Lundborg (Göteborg)-ledamot
Ragnar Bäckström (Gävle)-ledamot
Malin Nilsson (Linköping)-ledamot
Johan Söderberg (Umeå)-ledamot
Hans Hjelmqvist (Örebro)-verksamhetsrevisor

Bifogade filer