Om SPOV

SpovSvensk förening för PostOperativ Vård

SPOV kommer ur ett nätverk för medicinskt ledningsansvariga inom postoperativ vård. Föreningen konstituerades i samband med SFAI-veckan i Jönköping 2014.

Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och resultat.

Föreningens styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI.
Föreningen skall bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper med avseende på postoperativ vård.

Inbjudan (PDF)


AKTUELLT

Postoperativ Vår!

Nationellt SPOV-möte i Göteborg 18 maj 2017

På programmet: Postoperativ organisation, verksamhetsmonitorering, blockadanvändning, respirationsvikt och kognitiv störning.

Tid: kl 10-16, med samling kl 9.

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kostnad: 1.500kr + moms

Anmälan: Mail till ragnar.backstrom@regionorebrolan.se

Kvällen innan mötet, den 17/5, är alla som kan välkomna att ansluta på Norda Bar & Grill (Clarion Hotel Post) för informell middag från ca kl 19.