Om SPOV

SpovSvensk förening för PostOperativ Vård

SPOV kommer ur ett nätverk för medicinskt ledningsansvariga inom postoperativ vård. Föreningen konstituerades i samband med SFAI-veckan i Jönköping 2014.

Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens förutsättningar och resultat.

Föreningens styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande postoperativ vård inom SFAI.
Föreningen skall bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper med avseende på postoperativ vård.

Inbjudan (PDF)


AKTUELLT

SPOV:s Hederföreläsning och Årsmöte 2017

MalmöMässan tisdagen 5/9 kl 18:30-20:30

 

18:30 Nätverksmingel med dryck och tilltugg.

 

19:00 SPOV:s Hedersföreläsare 2017, professor Henrik Kehlet (Rigshospitalet, DK), kommer att utifrån en innehållsrik karriär reflektera över våra framtida utmaningar i en föreläsning han givit namnet: ”Enhanced recovery – have we reached the goal?”.

 

19:45 Nationella rekommendationer för postoperativ vård. Redovisning av SPOV:s planering av arbetet samt redovisning av preliminära resultat frånenkäten Postoperativ vård 2017, vilken syftar till att ge en första beskrivning av dagens uppvaknings- och postoperativa vård i Sverige.

 

20:10 Årsmöte i Svensk förening för Postoperativ vård (SPOV), delförening i SFAI.

 

Deltagaranmälan görs till SPOV:s kassör ragnar.backstrom@regionorebrolan.se

Aktiviteten är kostnadsfri.

(Medlemskap i SPOV är gratis för SFAI-medlem och görs på SFAI:s hemsida.)

 

Inbjudan och information om årets hedersföreläsare bifogas.

Vänlig hälsning

Magnus Iversen

Ordförande SPOV